Jump to content
Logo
Your Metin2 zone for C++, Python, Lua.

Forum creation, forum style coding, Web Hosting, scripts.


Grzyb

Recommended Posts

Contact Discord:

Muchomor1337#0405

forum.png

 

[ENG]

I offer the service of creating a forum for the price of 23 euro. This is lower than many other offers available on the market, which means that you can save money while receiving high quality service.

I believe that my experience and skills allow me to provide the best quality service while keeping the price affordable. That's why I focus on competitive pricing that will allow customers to enjoy my services without excessive costs.

If you are looking for someone who can help you create a forum on the Internet at a low price, it is worth taking advantage of my offer.

[PL]

Oferuję usługę stworzenia forum za cenę 100 złotych. Jest to kwota niższa niż wiele innych ofert dostępnych na rynku, co oznacza, że możesz zaoszczędzić pieniądze przy jednoczesnym otrzymaniu wysokiej jakości usług.

Wierzę, że moje doświadczenie i umiejętności pozwalają mi na zapewnienie najlepszej jakości usług, a jednocześnie utrzymywanie przystępnej ceny. Dlatego właśnie stawiam na konkurencyjne ceny, które pozwolą klientom na korzystanie z moich usług bez nadmiernych kosztów.

Jeśli szukasz osoby, która pomoże Ci stworzyć forum w internecie za niską cenę, to warto skorzystać z mojej oferty.

 

 

kod.png

[ENG]

If you need help customizing the look of your forum, I offer a forum style coding service. For a cost of 90 euros, I can customize the look of your forum according to your needs and preferences, creating a personalized style that suits the nature of your forum.

When coding the style, I focus on customizing the look of the forum in an aesthetically pleasing and functional way, taking into account both your requirements and the needs of your users. My work includes changes to page layout, colors, fonts, icons, as well as adding functionality to help improve the user experience.

As I work, I use the latest technologies and tools to create a style that is not only aesthetically pleasing, but also fast and responsive. In this way, I ensure that your forum will run smoothly and be accessible to users on different devices and platforms.

[PL]

Jeśli potrzebujesz pomocy w dostosowaniu wyglądu swojego forum, oferuję usługę kodowania stylu pod forum. Za kwotę 400 złotych, mogę dostosować wygląd forum do Twoich potrzeb i preferencji, tworząc spersonalizowany styl, który będzie odpowiadał charakterowi Twojego forum.

Podczas kodowania stylu, skupiam się na dostosowaniu wyglądu forum w sposób estetyczny i funkcjonalny, uwzględniając zarówno Twoje wymagania, jak i potrzeby użytkowników. Moja praca obejmuje zmiany w układzie strony, kolorach, czcionkach, ikonach, a także dodanie funkcjonalności, które pomogą w poprawie wrażeń użytkowników.

W trakcie pracy, wykorzystuję najnowsze technologie i narzędzia, aby stworzyć styl, który będzie nie tylko estetyczny, ale także szybki i responsywny. W ten sposób zapewniam, że Twoje forum będzie działało sprawnie i będzie dostępne dla użytkowników na różnych urządzeniach i platformach.

 

edycja logo.png

[ENG]

I offer hosting service for your website for the amount of 7 euro. As part of this service, I provide fast and reliable hosting on servers with high performance and stability. The hosting I offer is tailored to your needs and requirements, which ensures not only high quality service, but also low maintenance costs for your website.

My hosting service includes many additional benefits, such as security and protection against DDoS attacks, automatic backups, ease of management and operation, and technical support that is available to you around the clock. (No Limits)

[PL]

Oferuję usługę hostingu dla Twojej strony internetowej za kwotę 30 złotych. W ramach tej usługi zapewniam szybki i niezawodny hosting na serwerach o wysokiej wydajności i stabilności. Hosting, który oferuję, jest dostosowany do Twoich potrzeb i wymagań, co zapewnia nie tylko wysoką jakość usługi, ale także niskie koszty utrzymania Twojej strony internetowej.

Moja usługa hostingu obejmuje wiele dodatkowych korzyści, takich jak bezpieczeństwo i ochrona przed atakami typu DDoS, automatyczne kopie zapasowe, łatwość zarządzania i obsługi, a także wsparcie techniczne, które jest dostępne dla Ciebie przez całą dobę. (Bez Limitów)

 

free.png

 

[ENG]

I offer free regulations under the forum, which sets out the rules for the use of your online platform. The rules and regulations are tailored to your requirements, contain all the required elements and comply with the current legislation.

[PL]

Oferuję darmowy regulamin pod forum, który określa zasady korzystania z Twojej platformy internetowej. Regulamin jest dostosowany do Twoich wymagań, zawiera wszystkie wymagane elementy i jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 
Edited by Grzyb

https://Grzyb.ovh/

I am not exists

Link to comment

[UPDATE 03.08.2023]

[ENG]

Currently, I am responsible for managing 10 forums. Due to privacy concerns, I can't disclose details about these forums, as I don't want everyone to know specifics about my work.

The style was created solely based on the beams from the presentation. To acquire the coding of new style, you don't need to own the PSD of the entire forum - the PSD of the main page or the presentation alone will suffice.

[PL]

Aktualnie, jestem odpowiedzialny za zarządzanie 10 forami. Ze względu na prywatność, nie mogę podać szczegółów na temat tych for, gdyż nie chcę, aby wszyscy wiedzieli szczegóły na temat mojej pracy.

Styl został stworzony wyłącznie na podstawie belek z prezentacji. Aby nabyć kodowanie nowego stylu, nie musisz posiadać PSD całego forum - wystarczy Ci samo PSD strony głównej lub prezentacji.

 

Example:

 

https://Grzyb.ovh/

I am not exists

Link to comment
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Style Version: 0.1

The code was completely created from scratch and optimized.

The basic style on which it was created: Default

Created by: Grzyb.ovh

The style was to be simple to browse topics, devoid of graphics, uniform in color and definitely simple. ×

×
×
  • Create New...

Important Information

Do you like cookies? 🍪 We use cookies to provide the highest quality of service. Learn more